Jednak sme boli na mestskej bojovke s názvom Panelák, ktorú zorganizovali skautíci, potom sme tradične oslavovali prvého apríla, onedlho na to bola ďaląia bojovka na Bielom Kameni, boli sme obzrie» miesto na letný tábor a na záver bola Záhradná slávnos». Iba tých fotiek je pomenej.


Obrázok 20030200A.jpg Obrázok 20030201A.jpg Obrázok 20030202A.jpg Obrázok 20030203A.jpg Obrázok 20030204A.jpg Obrázok 20030205A.jpg Obrázok 20030206A.jpg Obrázok 20030207A.jpg Obrázok 20030208A.jpg Obrázok 20030209A.jpg Obrázok 20030210A.jpg Obrázok 20030220A.jpg Obrázok 20030221A.jpg Obrázok 20030222A.jpg Obrázok 20030223A.jpg Obrázok 20030224A.jpg Obrázok 20030225A.jpg Obrázok 20030226A.jpg Obrázok 20030227A.jpg Obrázok 20030228A.jpg Obrázok 20030235A.jpg Obrázok 20030236A.jpg Obrázok 20030237A.jpg Obrázok 200302_0A.jpg Obrázok 200302__A.jpg Obrázok 20030325.jpg

Naspä»...