No a čo teda máme nového? Určite všeličo, tu sa dozviete aspoň toto:

Akcie

Schôdzky   30. 08. 2023 - 30. 06. 2024

Sokolíci,
od tohto školského roka sa schôdzky konajú každý utorok od 16.00 do 18.00 v CVČ Hlinícka v Krasňanoch (zastávka Pekná cesta). Prípadné bližšie informácie si zväčša vymieňame vo whatsappovskej skupine. Ak sa chcete do skupiny pridať alebo sa na niečo opýtať, pokojne sa ozvite Kačičke (0908 066 330).   Kačička

2 percentá   19. 03. 2024 - 01. 05. 2024

Milí Sokolíci, milí priatelia Sokolíkov,
nastal čas venovania 2% . Ak nám môžete venovať tieto 2%, tak budeme radi a veľmi vám za to ďakujeme.
Ak máte možnosť osloviť aj svoje okolie, potešíme sa.
Peniaze využijeme na oddielovú činnosť a na tábory.
Tlačivá sú k dispozícii na našej sokostránke pod Sokolíci -> Formuláre na 2% dane.
Termíny odovzdania:
do 2.4.2024 - termín pre tých, čo si sami podávajú daňové priznanie, poukázanie sa vykonáva priamo v daňovom priznaní.
do 30.4.2024 - tí, ktorým daňové priznanie robí zamestnávateľ a pošle im RZD a potvrdenie o zaplatení dane. Kto nemá čas si podať tlačivá na 2%, tak to môžem urobiť za nich, stačí mi doniesť Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov a ja vyplním a odovzdám Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO.
Ak som to napísala chaosne, dajte mi vedieť.
Pekný deň.
Platnička   Platnička

Letný tábor   27. 07. 2024 - 10. 08. 2024

Milí Sokolíci,
letný tábor sa koná v termíne 27.7.-10.8.2024.
Miesto: Rázdiel
Predbežná cena:300€
Tvorcovia programu - veľa dobrých nápadov   Platnička


Spomienka


Lacov Memoriál (2008)


Novinky

Malá Sokolíčka Alicka   04. 06. 2023

Milí Sokolíci,
4.6.2023 sa Vrto stal dvojnásobným tatom. 4.6.2023 sa narodila malá Alicka. Tonkovi pribudla sestrička
Už sa bola na nás pozrieť aj na letnom tábore. Prajeme všetkým krásny spoločný život. Gratulujeme.   Platnička