Témos celos táboros bolos Academia Falculonis. Všetkos saos učilos, čos mohlos, a popritomos smesos bavilos. Ku koncos pršalos, takos muselos sťahovalos do somos poštárkos, aleos zvládlos perfektnos. Na záveros dostalos sokolíckos šatkos.


Obrázok leto96_01.jpg Obrázok leto96_02.jpg Obrázok leto96_03.jpg Obrázok leto96_04.jpg

Naspäť...