Bresovo, časté miesto nášho pobytu, naposledy. Ostrov Paleta so svojou malebnou geografiou a neprebádanými zákutiami sme nakoniec preskúmali do úplných podrobností.


Obrázok leto95_01.jpg Obrázok leto95_02.jpg