Formuláre na 2% z dane

Ak ste sa ešte nerozhodli, komu dáte 2 % zo zaplatenej dane, budeme radi, ak ich venujete práve nám.

Aj vďaka vám, ktorí ste prispeli v uplynulých rokoch, sme mohli kúpiť na tábory kvalitnejšie vybavenie do kuchyne i športový materiál.

Sme detský turistický oddiel T.O.M. Sokolíci a fungujeme už viac ako 20 rokov. Stretávame sa každý týždeň na schôdzkach, robíme výlety do prírody a hravou formou rozvíjame vzťah detí k prírode. Učíme deti samostatnosti. Vyvrcholením našej činnosti sú tábory. Jarný lyžiarsky tábor, letný stanový tábor, splav a jesenný tábor.

Tieto peniaze použijeme pre deti na oddielovú a táborovú činnosť.

Za Vašu podporu Vám ďakujeme.


_________________________________

IČO: 318 00 246
SID: nemáme (nikde sa nevypisuje)
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno: Občianske združenie Dúha, dúžina Dúha - T.O.M. Sokolíci
Sídlo: Čremchová 3, 831 01 Bratislava
__________________________________

Potrebné tlačivá:

--------------------------2024-----------------------------
Potvrdenie
Vyhlásenie
--------------------------------------------------------------
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby 2021
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
Potvrdenie, ktoré pre zamestancov vyplní zamestnávateľ
Postup pri vyplňovaní tlačív

_________________________________

!!! Pozor!!!

Zmena tlačiva pre 2%, potrebné údaje si opíšte zo starého tlačiva, nenašla som editovateľné nové tlačivo.

Zmena v pravidlách pre právnicke osoby, upravuje sa percento, ktoré môžete poukázať, detaily nájdete na stránke www.rozhodni.sk.