Pre prípad, že potrebujete niečo upraviť na našich stránkach, nachádza sa tu táto sekcia, kde by sa mohli nájsť odpovede na Vaše pochybnosti. Takže poďme na to.


Sekcie

Celá naša prezentácia pozostáva z úvodnej stránky, tejto nápovedy a z troch dôležitých častí: Novinky, Kronika a Sokolíci. Tam sa dostanete alebo z úvodnej stránky jednou z troch zodpovedajúcich ikoniek, alebo kliknutím na rovnakú ikonku v záhlaví stránky, prípadne na odkaz v spodnej časti.

V časti Novinky sa nachádzajú tri podčasti: Akcie, kde sa nachádzajú akcie, na ktoré sa chystáme (ak nejaké sú), ďalej Novinky, kde sa zase nachádza zoznam noviniek, a na záver je tu Fotka, kde sa zobrazí náhodná fotka z najnovšieho albumu v časti Kronika.

V časti Kronika sa nachádzajú albumy fotiek z našich výletov / táborov a iných akcií. Pri každej akcii je uvedený jej názov, termín akcie a náhľad vybraného obrázku. Po kliknutí na akciu sa objavia náhľady všetkých fotiek s prípadným pokecom ku akcii, pričom po kliknutí na miniatúru fotky sa táto zobrazí v novom okne v plnej veľkosti. Ak je k nej nejaký komentár, objaví sa pod fotkou. Po kliknutí na fotku sa toto okienko zase zavrie. Neočakávajte ale príliš úžasnú kvalitu fotografií, pretože už teraz majú fotky asi 30 MB, čo sa už nepríjemne blíži k nášmu limitu.

Na záver tu máme časť Sokolíci, kde sa nachádzajú rozličné informácie o našom oddieli. Je tu niečo z histórie, o organizácii, pod ktorú patríme, a zoznam všetkých našich táborov... Možno sa tu ešte niečo nenachádza, alebo sa tu už nachádza niečo naviac, pretože aj táto časť sa vyvíja, ale žiaľ najpomalšie.

Úpravy

Aby ste tu našli podľa možnosti aspoň ako-tak aktuálne informácie, všetko dôležité sa dá jednoducho upraviť. Aby nám to ale neupravoval kde-kto, treba vedieť prihlasovacie meno a heslo. Ak tieto dve dôležité veci viete (stačí sa nás opýtať...), stačí už len kliknúť vpravo hore na odkaz "Anonymný návštevník - prihlás sa" a zadať tieto dva údaje. Ak zadáte nesprávne údaje, znovu sa Vám zobrazí stránka na zadanie mena a hesla, preto, ak to chcete vzdať, treba kliknúť vpravo hore na jednu z ikoniek, ktoré Vás prenesú do zodpovedajúcich sekcií.

Ak ste meno a heslo zadali správne, za mnohými textami sa objavia akési "terčíky" (). Takýto terčík znamená, že daný text môžete upraviť, a síce kliknutím na tento terčík. Objaví sa okno s upravovaným textom, prípadne inými informáciami (napríklad termín konania akcie, názov a podobne). Po úprave stačí ťuknúť na tlačítko Ulož, čím sa okno zatvorí a zmeny premietnu do upravovanej stránky.

Pri niektorých veciach, ako novinky, akcie a informácie o nás, sa dajú aj vytvárať nové zdroje, ako i vymazávať, preto tu jednak nájdeme dve tlačítka naviac. Tlačítko Zmaž jednoducho zmaže celý článok, novinku či akciu, tlačítko Vytvor vytvorí nový zdroj, pričom pôvodný zostane nezmenený, na rozdiel od tlačítka Ulož, ktoré pôvodný zdroj nahrádza. V týchto troch prípadoch sa tiež pod zoznamom objaví odkaz Nová akcia / novinka / dokument, po kliknutí na terčík pri ňom sa objaví okienko, kde sa dá zadať nový zdroj z ničoho.

Úpravy v praxi

Pozrime sa, čo všetko sa dá upravovať. V sekcii Novinky môžeme zmeniť úvodný odstavec (ten hneď pod názvom), ako aj pridávať a vymazávať novinky (tu sa zadáva názov, dátum, na ktorý sa vzťahuje táto novinka, a samotný popis) a akcie (názov, dátum od-do a popis akcie). Dátumy sa zapisujú vo formáte deň.mesiac.rok, čiže napríklad 11.1.2003. Ak sa zadáva časový interval, ako to môže byť pri akcii, vrazíme medzi dva dátumy pomlčku - napríklad 11.1.2003-13.1.2003. Akcie sú radené podľa dátumu v chronologickom poradí, čiže najaktuálnejšia je dole, pričom akcie, ktoré už boli (a teda by sa nachádzali pod tou najaktuálnejšou), sa nezobrazia, novinky sú radené podľa dátumu v opačnom poradí, teda najnovšia je hore.

V sekcii Kronika toho je asi najviac. Tiež môžeme zmeniť úvodný odstavec. Čo sa týka samotných albumov, fotky treba dávať ručne cez ftp, ak ide o celý album, aj tak to je praktickejšie. Každý album je predstavovaný jedným adresárom s fotkami, jednak veľkými, jednak malými náhľadmi - tie sa volajú rovnako, ako veľké, ale nachádzajú sa v podadresári "nahlady". Dôležitý je aj názov adresáru, pretože podľa názvu adresára (v opačnom poradí) sú akcie zoradené v kronike, preto ich pomenúvame napr. "200208_Leto_Dekanova" - čiže rok a poradové číslo, aby výsledné poradie išlo chronologicky. Napr. neurčiteľné fotky z jesene sú v adresári "200109_Jesen", aby boli zaradené po splave (200108) a pred jesenným táborom (200110).

Po uploade takéhoto albumu sa však tento v kronike zobrazí ináč ako ostatné - bez termínu, ilustračného obrázku a ako názov bude názov adresára, čo nie je nič moc, preto sa tieto atribúty dajú pridať (a samozrejme aj neskôr zmeniť, ak napríklad zistíte, že niekde je preklep alebo zlý termín). K týmto informáciám sa dostanete kliknutím na terčík pri akcii v kronike, alebo v samotnom albume kliknutím na terčík pod nadpisom (za eventuálnym popisom, ktorý tu však nie vždy je).

Termín treba teraz vypisovať slovne, aby sa dali zadať aj vágne termíny, ako "jeseň 2001". Dá sa tu zadať aj popis akcie, ktorý sa zobrazí v záhlaví albumu, a už spomínaný ilustračný obrázok. Ten zadáte tak, že ťuknete pravým tlačítkom na obrázok v tomto albume, ktorý sa Vám páči, zistíte jeho meno (napríklad 20020820A_small.jpg), a toto zapíšete do políčka "obrázok" (bez názvu adresára, ale zato aby meno obsahovalo oné "_small").

V tejto sekcii sa ešte dá meniť pokec ku každej fotke. Ten sa zobrazí pod veľkou fotkou, keď si ju otvoríme. Tu sa tiež nachádza inkriminovaný terčík, na ktorý treba ťuknúť.

Podobne sa upravuje popis ku pesničkám - sem sa dá napísať názov - pri Zlatej klobáse sa sem zvykne zadávať interpret, ďalej ilustračný obrázok, a na záver text pesničky.

Na záver tu máme sekciu Sokolíci, kde môžete zmeniť obligátny úvodný odstavec terčíkom hneď za ním, ďalej zvyšný text vľavo od zoznamu dokumentov a tiež pridávať, vymazávať a meniť jednotlivé dokumenty zo zoznamu. V týchto dokumentoch sa už dá používať HTML (čo je kvôli formátovaniu žiadúce), takže si radšej upravte nejaký už existujúci dokument.

Toľko k teórii, hor sa do praxe. V prípade akýchkoľvek otázok sa pýtajte Šnicľu.