Vedúci mesiaca

Zaviedol sa úrad vedúceho mesiaca, do konca školského roka nimi sú nasledovní ľudia:

Povinnosti vedúceho mesiaca

 1. Závisia od neho schôdzky
  • vždy je tam 16-18:00
  • zabezpečí niekoho, kto pripraví program, alebo ho pripraví sám
  • eviduje dochádzku - do papierovej triednej knihy a v elektronickej forme (na konci mesiaca vyplnené pošle Timovi)
 2. Aspoň 1x do mesiaca zorganizuje akciu
  • informuje deti, aby prišli (+pripraví pozvánku, čo, kde kedy, kedy návrat a čo so sebou, ak nemôže vytlačiť, pošle Platničke)
  • informuje Tima, aby to dal na mladez.sk
  • informuje Blchu, aby to dal na sokolici.sk
  • na akcii má na starosti prezenčku (vzorový dokument)
  • po akcii má na starosti vyplnenie správu (vzorový dokument) + pomôže Kačičke s kronikou
 3. Na konci mesiaca vyplní mesačný výkaz a doručí ho Timovi